Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
69

I C 305/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-06-30

Data publikacji: 2020-11-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 305/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zofia Michałowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. w Opocznie sprawy z powództwa R. D. przeciwko K. N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. N. na rzecz powoda R. D. kwotę 7900,00 (siedem tysięcy dziewięćset 00/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 kwietnia 2
Czytaj więcej»

I C 271/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-12-10

Data publikacji: 2021-03-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 271/20 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny, w składzie Przewodniczący: SSR Anna Olejnik po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy W. z siedzibą we W. przeciwko E. K. o zapłatę postanawia : umorzyć postępowanie w sprawie. Sygn.akt I C 271/20 UZASADNIENIE W e-pozwie z dnia 2 lipca 2019 roku powód – Gmina W. z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od pozwanej E. K. na rzecz powoda kwoty 153,4
Czytaj więcej»

I C 219/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-09-11

Data publikacji: 2020-11-19

trafność 100%

Sygnatura akt I C 219/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 roku w Opocznie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. P. - Zarządu (...) z siedzibą w P. przeciwko P. R. o zapłatę oddala powództwo. Na oryginale podpis Sędziego Sygn.akt I C 219/20 UZASADNIENIE W e-pozwie z dnia 25 października
Czytaj więcej»

II K 604/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: powołanie art.4 kk u podstaw skazania
Sygn. akt II K 604/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Krzysztof Lasota Protokolant: st.sekr.sądowy Wanda Kolmaga w obecności Prokuratora - B. Z. po rozpoznaniu w dniach 21.04.2016r., 22.09.2016r., 3.11.2016r. i 23.02.2017 r. sprawy : W. Z. s. J. i M. z domu G. ur. (...) S. oskarżonego o to, że: w dniu 20 lutego 2015 roku około godz. 13.00 w m-ści P. , gm. P. , woj. (...) , na drodze bo
Czytaj więcej»

I C 465/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2021-01-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 465/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 roku w Opocznie sprawy z powództwa I. P. (1) , S. B. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą (...) I. P. , S. (...) s.c. z siedzibą w miejscowości K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

I C 563/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-11-22

Data publikacji: 2020-02-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: po przekazaniu sprawy przez Sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze na podstawie art. 505^33^ lub 505^36^ kpc, to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia roszczenia. Niezałączenie dowodów wskazanych w pozwie naraża powoda na skutki przewidziane w art. 207 i 217 kpc a w konsekwencji na oddalenie powództwa
Sygnatura akt I C 563/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2019 r. w Opocznie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przeciwko C. F. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 563/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 7 czerwca 2019 r. powód (...) Bank Spółka Akcyjna z
Czytaj więcej»

I C 581/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2018-07-24

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 581/18 POSTANOWIENIE Dnia 24 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w osobie sędziego S.R. Z. M. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o zwolnienie od kosztów sądowych 1 Zwalniam M. K. od kosztów sądowych w sprawie z powództwa M. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zapłatę częściowo, a mianowicie od 9/10 części opłaty stosunkowej czyli ponad kwotę 39,00 zł 2 W pozostałej części wniosek oddala. UZASADNI
Czytaj więcej»

I C 584/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-11-15

Data publikacji: 2020-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: po przekazaniu sprawy przez Sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze na podstawie art. 505^33^ lub 505^36^ kpc, to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia roszczenia. Niezałączenie dowodów wskazanych w pozwie naraża powoda na skutki przewidziane w art. 207 i 217 kpc a w konsekwencji na oddalenie powództwa.
Sygnatura akt I C 584/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Opocznie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przeciwko J. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanego J. C. kwotę 3.600 (trzy tysią
Czytaj więcej»

I C 585/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki zasądzenia renty w oparciu o art. 444 § 2 kc, a przesłanki zasądzenia na podstawie art. 444 § 1 kc, Przesłanką zasądzenia renty jest udowodnienie istnienia zwiększonych potrzeb, a przyznanie renty nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany zaspakaja te potrzeby i ponosi z tym związane wydatki. W przypadku dochodzenia (...)
Sygn. akt I C 585/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. M. M. Protokolant: sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2015 roku w O. , sprawy z powództwa C. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda C. S. : a kwotę 28.400,- (dw
Czytaj więcej»

I C 599/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-12-13

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 599/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Opocznie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w W. o zapłatę ( (...) .00 PLN) 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki M. B. (1) kosztami procesu.
Czytaj więcej»