Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
22

II K 253/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: dyrektywy wymiaru kary za czyn z art.178a§4 kk
Sygn. akt II K 253/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Rozalia Białecka Protokolant: p.o. stażysty A. D. w obecności oskarżyciela publicznego – bez udziału po rozpoznaniu dnia 05/07/2017 r. sprawy : A. K. s. B. i S. z domu K. ur. (...) w (...) oskarżonego o to, że: w dniu 29 października 2016 r. około godz. 16:58 w miejscowości D. , powiat O. , woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości (2,5
Czytaj więcej»

II K 313/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: przestępstwo z art.209§1 kk
Sygn. akt II K 313/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Rozalia Białecka Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Rolnik w obecności oskarżyciela publicznego – bez udziału po rozpoznaniu dnia 08/09/2017 r. sprawy : M. W. (1) , c. M. i A. z domu K. ur. (...) w T. oskarżonej o to, że : w okresie 07 stycznia 2015 roku do 09 marca 2017 roku w miejscowości P. gmina Ż. , województwo (...) uporcz
Czytaj więcej»

II K 339/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wyrabianie wyrobu tytoniowego w postaci krajanki przeznaczonej do palenia
Sygn. akt II K 339/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Agnieszka Róg Protokolant: st.sekr.sądowy Wanda Kolmaga w obecności Prokuratora - B. Z. po rozpoznaniu dnia 23.11.2015r., 22.08.2016r., 21.09.2016r., 12.10.2016r. sprawy : H. G. s. W. i H. z domu W. ur. (...) O. oskarżonego o to, że: I. w dniu 28 maja 2015 roku w P. , woj. (...) przechowywał i posiadał w miejscu zamieszkania w
Czytaj więcej»

II K 370/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: środki karne
Sygn. akt II K 370/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Jadwiga Świątek Protokolant: stażysta Anita Zięba w obecności oskarżyciela publicznego – bez udziału po rozpoznaniu dnia 13/09/2016 r. sprawy : M. W. s. W. i L. z domu K. ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: W dniu 13 maja 2016 r. około godz. 18.45 w O. pomiędzy ulicami (...) , a K. , woj. (...) dokonał uszkodzenia ciała D. C. w t
Czytaj więcej»

II K 604/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: powołanie art.4 kk u podstaw skazania
Sygn. akt II K 604/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Krzysztof Lasota Protokolant: st.sekr.sądowy Wanda Kolmaga w obecności Prokuratora - B. Z. po rozpoznaniu w dniach 21.04.2016r., 22.09.2016r., 3.11.2016r. i 23.02.2017 r. sprawy : W. Z. s. J. i M. z domu G. ur. (...) S. oskarżonego o to, że: w dniu 20 lutego 2015 roku około godz. 13.00 w m-ści P. , gm. P. , woj. (...) , na drodze bo
Czytaj więcej»

I C 585/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki zasądzenia renty w oparciu o art. 444 § 2 kc, a przesłanki zasądzenia na podstawie art. 444 § 1 kc, Przesłanką zasądzenia renty jest udowodnienie istnienia zwiększonych potrzeb, a przyznanie renty nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany zaspakaja te potrzeby i ponosi z tym związane wydatki. W przypadku dochodzenia (...)
Sygn. akt I C 585/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. M. M. Protokolant: sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2015 roku w O. , sprawy z powództwa C. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda C. S. : a kwotę 28.400,- (dw
Czytaj więcej»

I Ns 482/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono wniosek
Sygn. akt: I Ns 482/14 POSTANOWIENIE WSTĘPNE Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kowalska Protokolant: st. sekr. sądowy Jadwiga Szkot po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku J. M. (1) z udziałem D. M. , L. M. (1) , A. M. (1) , A. C. , S. C. , P. S. (1) , M. B. , W. S. , P. S. (2) , E. T. , B. L. , M. K. , I. J. , E. S. , K. Ś. , M. U. o dział spadku – w przedmiocie wniosku u
Czytaj więcej»

I C 89/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nieważność oświadczenia woli strony z powodu wad wymienionych w art. 82 k.c. (stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli) przy sporządzaniu aktu notarialnego.
Sygn. akt: I C 89/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Zofia Michałowska Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Lesińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. w Opocznie sprawy z powództwa T. G. przeciwko Z. K. (1) o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki T. G. na rzecz pozwanej Z. K. (1) kwotę 2.417,00 (dwa tysiące czterysta siede
Czytaj więcej»

I C 180/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych w przypadku zaistnienia kolizji pojazdów.
Sygn. akt: I C 180/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Zofia Michałowska Protokolant: St. sekr. sądowy Piotr Kaniewski po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Opocznie sprawy z powództwa M. K. (1) i M. K. (2) przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powodów M. K. (1) i M. K. (2) solidarnie kwotę 4.766,42 (cztery tysiąc
Czytaj więcej»

I C 164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: O tym, czy występujący o zadośćuczynienie w trybie art. 446§4 k.c. jest najbliższym członkiem rodziny nieżyjącego decyduje nie formalna kolejność pokrewieństwa lecz Sąd winien ustalić, czy trwała, pozytywna i silna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym tego roszczenia a zmarłym.
Sygn. akt I C 164/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2016 roku w O. , sprawy z powództwa M. C. , T. K. i L. K. przeciwko A. société (...) z siedzibą w N. we Francji, (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego A. (...) (...) z siedzibą
Czytaj więcej»