Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
111

I C 465/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2021-01-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 465/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 roku w Opocznie sprawy z powództwa I. P. (1) , S. B. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą (...) I. P. , S. (...) s.c. z siedzibą w miejscowości K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

I C 502/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-07-21

Data publikacji: 2022-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: uprawnienie do zachowku i sposób ustalenia wartości majątku spadkowego do wyliczenia wysokości zachowku
Sygn. akt I C 502/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zofia Michałowska Protokolant: st. sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2021 r. w Opocznie sprawy z powództwa Z. Z. (1) przeciwko J. Z. (1) o zachowek w kwocie 41.800,00 zł 1 zasądza od pozwanego J. Z. (1) na rzecz powoda Z. Z. (1) kwotę 36.500,00 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset) złotych z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 513/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-08-16

Data publikacji: 2021-10-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 513/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Olejnik po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2021 roku w Opocznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. w P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B.
Czytaj więcej»

I C 528/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-04-20

Data publikacji: 2021-06-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 528/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:st. sekr. sąd. Piotr Kaniewski po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2021 roku w Opocznie na rozprawie sprawy z powództwa P. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NO.1 P. B. w W. przeciwko (...) S.A. V. (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda P. B. prowadz
Czytaj więcej»

I C 563/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-11-22

Data publikacji: 2020-02-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: po przekazaniu sprawy przez Sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze na podstawie art. 505^33^ lub 505^36^ kpc, to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia roszczenia. Niezałączenie dowodów wskazanych w pozwie naraża powoda na skutki przewidziane w art. 207 i 217 kpc a w konsekwencji na oddalenie powództwa
Sygnatura akt I C 563/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2019 r. w Opocznie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przeciwko C. F. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 563/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 7 czerwca 2019 r. powód (...) Bank Spółka Akcyjna z
Czytaj więcej»

I C 581/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2018-07-24

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 581/18 POSTANOWIENIE Dnia 24 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w osobie sędziego S.R. Z. M. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o zwolnienie od kosztów sądowych 1 Zwalniam M. K. od kosztów sądowych w sprawie z powództwa M. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zapłatę częściowo, a mianowicie od 9/10 części opłaty stosunkowej czyli ponad kwotę 39,00 zł 2 W pozostałej części wniosek oddala. UZASADNI
Czytaj więcej»

I C 584/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-11-15

Data publikacji: 2020-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: po przekazaniu sprawy przez Sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze na podstawie art. 505^33^ lub 505^36^ kpc, to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia roszczenia. Niezałączenie dowodów wskazanych w pozwie naraża powoda na skutki przewidziane w art. 207 i 217 kpc a w konsekwencji na oddalenie powództwa.
Sygnatura akt I C 584/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Opocznie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przeciwko J. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanego J. C. kwotę 3.600 (trzy tysią
Czytaj więcej»

I C 585/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki zasądzenia renty w oparciu o art. 444 § 2 kc, a przesłanki zasądzenia na podstawie art. 444 § 1 kc, Przesłanką zasądzenia renty jest udowodnienie istnienia zwiększonych potrzeb, a przyznanie renty nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany zaspakaja te potrzeby i ponosi z tym związane wydatki. W przypadku dochodzenia (...)
Sygn. akt I C 585/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. M. M. Protokolant: sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2015 roku w O. , sprawy z powództwa C. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda C. S. : a kwotę 28.400,- (dw
Czytaj więcej»

I C 605/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-01-31

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 605/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Mirosława Makowska Protokolant:sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r. w Opocznie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. K. z udziałem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie T
Czytaj więcej»

I C 599/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-12-13

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 599/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Opocznie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w W. o zapłatę ( (...) .00 PLN) 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki M. B. (1) kosztami procesu.
Czytaj więcej»