Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
69

I C 599/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-12-13

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 599/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Opocznie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w W. o zapłatę ( (...) .00 PLN) 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki M. B. (1) kosztami procesu.
Czytaj więcej»

I C 605/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-01-31

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 605/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Mirosława Makowska Protokolant:sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r. w Opocznie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. K. z udziałem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie T
Czytaj więcej»

I C 615/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2020-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wymóg przewidywania i reagowania na każde dziwne zachowanie pieszego prowadziłby do paraliżu ruchu drogowego. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nie może być wiązana z każdym ruchem pojazdu mechanicznego, przy pominięciu przyczynowości w rozumieniu art. 361 kc.
Sygn. akt I C 615/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. P. , M. F. , S. P. i P. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie - w przedmiocie wniosków powodów o zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: 1 zwolnić powódkę K. P. od kosztów sądowych częściowo, a mianowicie od opłaty od pozwu p
Czytaj więcej»

I C 882/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-08-02

Data publikacji: 2020-03-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości wynika z faktu jej udzielenia kupującemu. Sprzedawca powołując się na okoliczności, że to kupujący naruszył warunki gwarancji winien to stosownie do art. 6 k.c. udowodnić
Sygn. akt I C 882/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. M. M. Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2019 roku w O. , sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) Spółka Jawna z siedzibą w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Jawna z siedzibą w K. na rzecz powoda K. M. kwotę 17.235,77,-(siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pi
Czytaj więcej»

I Ns 9/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-11-29

Data publikacji: 2020-02-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: charakter posiadania decydujący o zasiedzeniu nieruchomości - jego wykazanie i udowodnienie w dacie objęcia nieruchomości w posiadanie
Sygn. akt I Ns 9/19 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Zofia Michałowska Protokolant Magdalena Domagała po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku S. K. i Z. K. (1) z udziałem H. W. i A. K. o zasiedzenie postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 stwierdzić, że wnioskodawcy i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Sygn. akt I Ns 9/19 UZAS
Czytaj więcej»

I Ns 482/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono wniosek
Sygn. akt: I Ns 482/14 POSTANOWIENIE WSTĘPNE Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kowalska Protokolant: st. sekr. sądowy Jadwiga Szkot po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku J. M. (1) z udziałem D. M. , L. M. (1) , A. M. (1) , A. C. , S. C. , P. S. (1) , M. B. , W. S. , P. S. (2) , E. T. , B. L. , M. K. , I. J. , E. S. , K. Ś. , M. U. o dział spadku – w przedmiocie wniosku u
Czytaj więcej»

I Ns 572/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-01-05

Data publikacji: 2021-04-07

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 572/17 POSTANOWIENIE Dnia 5 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Zofia Michałowska Protokolant st. sekr. sąd. Piotr Kaniewski po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku A. R. (1) z udziałem J. M. o podział majątku wspólnego postanawia: 1 dokonać podziału majątku wspólnego byłych małżonków A. R. (2) z domu C. II voto M. i J. M. , w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe
Czytaj więcej»

II K 81/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-07-08

Data publikacji: 2021-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IIK 81/17 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny W dniu 1 01 2017 r ok. godz 3 01 KPP O. została powiadomiona , iż doszło do kradzieży samochodu marki O. (...) na szkodę P. S. (1) zam Z. . Około godz 3 w nocy P. S. (1) i jego żona E. S. (1) usłyszeli warkot samochodu. Oboje wyjrzeli przez okno i zauważyli,że z ich podwórka wyjeżdża samochód marki O. (...) , który stał na podwórku ,w środku samochodu były kluczyki Dowód zeznania E. S. (1) k- 20 Zeznania P. S. (1) k- 5-6 W/w zauważyli
Czytaj więcej»

II K 253/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: dyrektywy wymiaru kary za czyn z art.178a§4 kk
Sygn. akt II K 253/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Rozalia Białecka Protokolant: p.o. stażysty A. D. w obecności oskarżyciela publicznego – bez udziału po rozpoznaniu dnia 05/07/2017 r. sprawy : A. K. s. B. i S. z domu K. ur. (...) w (...) oskarżonego o to, że: w dniu 29 października 2016 r. około godz. 16:58 w miejscowości D. , powiat O. , woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości (2,5
Czytaj więcej»

II K 313/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: przestępstwo z art.209§1 kk
Sygn. akt II K 313/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący : SSR Rozalia Białecka Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Rolnik w obecności oskarżyciela publicznego – bez udziału po rozpoznaniu dnia 08/09/2017 r. sprawy : M. W. (1) , c. M. i A. z domu K. ur. (...) w T. oskarżonej o to, że : w okresie 07 stycznia 2015 roku do 09 marca 2017 roku w miejscowości P. gmina Ż. , województwo (...) uporcz
Czytaj więcej»