Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
131

I C 798/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-02-08

Data publikacji: 2022-05-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 798/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Olejnik Protokolant:st. sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2022 r. w Opocznie sprawy z powództwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwko J. M. o uznanie umowy za bezskuteczną 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. na rze
Czytaj więcej»

I Co 627/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-12-08

Data publikacji: 2023-02-09

trafność 100%

Sygn. akt I Co 627/22 POSTANOWIENIE Dnia 8 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySędzia Z. M. Protokolant sekr. sąd. Magdalena Domagała po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2022 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku wierzyciela (...) 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. z udziałem dłużnika Z. P. i E. P. (1) o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika postanawia:
Czytaj więcej»

I Ns 9/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-11-29

Data publikacji: 2020-02-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: charakter posiadania decydujący o zasiedzeniu nieruchomości - jego wykazanie i udowodnienie w dacie objęcia nieruchomości w posiadanie
Sygn. akt I Ns 9/19 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Zofia Michałowska Protokolant Magdalena Domagała po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku S. K. i Z. K. (1) z udziałem H. W. i A. K. o zasiedzenie postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 stwierdzić, że wnioskodawcy i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Sygn. akt I Ns 9/19 UZAS
Czytaj więcej»

I Ns 80/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-04-12

Data publikacji: 2022-06-29

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 80/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: Sędzia SR Mirosława Makowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. w Opocznie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) sprawy z
Czytaj więcej»

I C 882/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2019-08-02

Data publikacji: 2020-03-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości wynika z faktu jej udzielenia kupującemu. Sprzedawca powołując się na okoliczności, że to kupujący naruszył warunki gwarancji winien to stosownie do art. 6 k.c. udowodnić
Sygn. akt I C 882/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. M. M. Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2019 roku w O. , sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) Spółka Jawna z siedzibą w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Jawna z siedzibą w K. na rzecz powoda K. M. kwotę 17.235,77,-(siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pi
Czytaj więcej»

I Ns 48/21

postanowienie

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-07-12

Data publikacji: 2022-11-23

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 48/21 POSTANOWIENIE Dnia 12 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: Sędzia S.R. Mirosława Makowska Protokolant: st. sek. sąd. Beata Jaworska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2022 roku w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem A. S. o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności postanawia: 1 ustalić, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków M. S. i A. S. wchodzi rzecz ruchoma w postaci telewizora. 2 dokona
Czytaj więcej»

I Ns 175/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-03-19

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

pSygn. akt I Ns 175/20 POSTANOWIENIE Dnia 19 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Mirosława Makowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2021 roku w O. sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. z udziałem K. W. (1) , J. W. (1) i I. L. o stwierdzenie nabycia spadku po J. W. (2) POSTANAWIA: 1 stwierdzić, że spadek po J. W. (3) , synu J. i H. , zmarłym dnia 26 marca 2014 roku w O. , ostat
Czytaj więcej»

I Ns 253/20

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-06-07

Data publikacji: 2021-09-27

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 253/20 POSTANOWIENIE Dnia 7 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. M. M. (1) Protokolant: sek. sąd. P. N. po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2021 roku w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku T. G. z udziałem K. M. o stwierdzenie nabycia służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt I Ns 253/20 UZASADNIENIE We wniosku z dnia 13 lipca 2020 r. (data wpływu) wnioskodawczyni T. G. , reprezento
Czytaj więcej»

I Ns 186/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-05-21

Data publikacji: 2021-09-13

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 186/19 POSTANOWIENIE Dnia 21 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: PrzewodniczącySSR Z. M. P. . sekr. sądowy K. G. po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku A. K. (1) , J. K. i D. B. (1) z udziałem A. K. (2) i V. N. o dział spadku, podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności postanawia: I dokonać działu spadku po M. K. s. J. i F. , zmarłym dnia 11 października 1998 roku w O. , ostatnio sta
Czytaj więcej»

I Ns 451/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-11-23

Data publikacji: 2022-02-24

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 451/21 POSTANOWIENIE Dnia 23 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR A. O. po rozpoznaniu w dniu 09 listopada 2021 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z wniosku A. Ł. z udziałem I. W. (1) o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia i o stwierdzenie nabycia spadku po F. W. (1) postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt I Ns 451/21 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2021 roku wnioskodawczyni A. Ł. wniosła o „stwierdz
Czytaj więcej»