Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
77

I C 4/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-06-17

Data publikacji: 2020-08-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 4/20 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Zofia Michałowska Protokolant:st. sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. w Opocznie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Opocznie przeciwko S. L. o zapłatę oddala powództwo. Na oryginale podpis Sędziego Za zgodność z oryginałem świadczy Sygn. akt I C 4/20 UZASADNIENIE Powód Proku
Czytaj więcej»

I C 2/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-10-22

Data publikacji: 2021-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Koszty najmu pojazdu zastępczego i ich wysokość przy odpowiedzialności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia.
Sygn. akt: I C 2/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Zofia Michałowska Protokolant: st. sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 r. w Opocznie sprawy z powództwa I. P. i S. B. przeciwko Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. solidarnie na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 195/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-12-30

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 195/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. Mirosława Makowska Protokolant: Magdalena Domagała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2020 roku w O. , sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki K. K. : a) tytułem zadośću
Czytaj więcej»

I C 219/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-09-11

Data publikacji: 2020-11-19

trafność 100%

Sygnatura akt I C 219/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 roku w Opocznie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. P. - Zarządu (...) z siedzibą w P. przeciwko P. R. o zapłatę oddala powództwo. Na oryginale podpis Sędziego Sygn.akt I C 219/20 UZASADNIENIE W e-pozwie z dnia 25 października
Czytaj więcej»

I C 271/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-12-10

Data publikacji: 2021-03-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 271/20 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny, w składzie Przewodniczący: SSR Anna Olejnik po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy W. z siedzibą we W. przeciwko E. K. o zapłatę postanawia : umorzyć postępowanie w sprawie. Sygn.akt I C 271/20 UZASADNIENIE W e-pozwie z dnia 2 lipca 2019 roku powód – Gmina W. z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od pozwanej E. K. na rzecz powoda kwoty 153,4
Czytaj więcej»

I C 305/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-06-30

Data publikacji: 2020-11-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 305/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zofia Michałowska Protokolant: sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. w Opocznie sprawy z powództwa R. D. przeciwko K. N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. N. na rzecz powoda R. D. kwotę 7900,00 (siedem tysięcy dziewięćset 00/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 kwietnia 2
Czytaj więcej»

I C 446/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-03-30

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 446/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:st.sekr.sąd. Piotr Kaniewski po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 r. w Opocznie na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda P. K. na rzecz (...) S.A. V. (...) w W. kwotę 3.617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych
Czytaj więcej»

I C 465/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2021-01-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 465/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 roku w Opocznie sprawy z powództwa I. P. (1) , S. B. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą (...) I. P. , S. (...) s.c. z siedzibą w miejscowości K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

I C 528/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-04-20

Data publikacji: 2021-06-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 528/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:st. sekr. sąd. Piotr Kaniewski po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2021 roku w Opocznie na rozprawie sprawy z powództwa P. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NO.1 P. B. w W. przeciwko (...) S.A. V. (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda P. B. prowadz
Czytaj więcej»

I C 581/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2018-07-24

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 581/18 POSTANOWIENIE Dnia 24 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w osobie sędziego S.R. Z. M. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o zwolnienie od kosztów sądowych 1 Zwalniam M. K. od kosztów sądowych w sprawie z powództwa M. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zapłatę częściowo, a mianowicie od 9/10 części opłaty stosunkowej czyli ponad kwotę 39,00 zł 2 W pozostałej części wniosek oddala. UZASADNI
Czytaj więcej»