Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
131

I C 44/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-07-12

Data publikacji: 2022-12-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 44/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Zofia Michałowska po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2022 roku w Opocznie na posiedzeniu niejawnym- art.148 1 § 1 k.p.c. sprawy z powództwa Z. W. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Z. W. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 2.287,27 (dwa tysiące dwieś
Czytaj więcej»

I C 16/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-02-21

Data publikacji: 2022-05-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 16/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2022 roku w Opocznie na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 148 1 § 1 k.p.c. sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko E. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej E. M. na rzecz powoda Prokura Niestandaryzowany S.
Czytaj więcej»

I C 58/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-08-25

Data publikacji: 2022-12-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 58/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. M. M. (1) Protokolant: st. sekr. sąd. Paulina Neyman po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2022 roku w O. , sprawy z powództwa R. U. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powoda R. U. tytułem zadośćuczynienia kwotę 21.400,-(dwa
Czytaj więcej»

I C 4/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2020-06-17

Data publikacji: 2020-08-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 4/20 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Zofia Michałowska Protokolant:st. sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. w Opocznie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Opocznie przeciwko S. L. o zapłatę oddala powództwo. Na oryginale podpis Sędziego Za zgodność z oryginałem świadczy Sygn. akt I C 4/20 UZASADNIENIE Powód Proku
Czytaj więcej»

I C 161/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-11-30

Data publikacji: 2023-06-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 161/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:Sędzia Zofia Michałowska Protokolant:st. sekr. sąd. Krystyna Grabska po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2022 r. w Opocznie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie w łącznej kwocie 45.110,00 zł 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na r
Czytaj więcej»

I C 128/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-11-18

Data publikacji: 2023-04-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 128/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Zofia Michałowska Protokolant:sekr. sąd. Magdalena Domagała po rozpoznaniu w dniu 20 października 2022 r. w Opocznie sprawy z powództwa małoletniego G. C. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego ojca K. C. przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (.
Czytaj więcej»

I C 189/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-12-21

Data publikacji: 2022-04-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 189/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2021 roku w Opocznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ł. T. i R. J. - wspólników spółki cywilnej (...) s.c. (...) , R. J. w O. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów Ł.
Czytaj więcej»

I C 185/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-06-28

Data publikacji: 2021-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 185/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. M. M. (1) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 czerwca 2021 roku w O. sprawy z powództwa M. M. (2) przeciwko P. M. o zachowek 1 zasądza od pozwanej P. M. na rzecz powódki M. M. (2) kwotę 34.104,-(trzydzieści cztery tysiące sto cztery) złote z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2021 roku do dn
Czytaj więcej»

I C 203/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2021-12-21

Data publikacji: 2022-02-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 203/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Olejnik Protokolant:Magdalena Domagała po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2021 roku w Opocznie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy O. przeciwko E. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego E. S. na rzecz powoda Gminy O. kwotę 7,97 (siedem 97/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 grudnia 2019 roku do dn
Czytaj więcej»

I C 167/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 2022-02-07

Data publikacji: 2022-06-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 167/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia S. R. M. M. po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2022 roku w Opocznie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 18
Czytaj więcej»