Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 584/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opocznie z 2019-11-15

I1 C 2354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

pożyczkodawca, elektroniczne postępowanie upominawcze, ilość pieniędzy, pozwany, umowa pożyczki, nakaz zapłaty, rejonowy lublin, gatunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, pożyczkobiorca pożyczki, czterokrotność stopy lombardowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, pozew w elektronicznym postępowaniu, sprawa do sądu rejonowego, wysokość czterokrotności stopy, ilość pieniędzy, pozwany, umowa pożyczki, zawarty warunek, nakaz zapłaty, rejonowy lublin, gatunek, regulamin pożyczki, siedziba, odsetki umowne, regulamin i umowa, podstawa do odmowy dania, termin pożyczki
Zobacz»

VIII C 2218/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 23 października 2019

Data publikacji: 24 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, spóźnione twierdzenie i dowód, gatunek, określona ilość pieniędzy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • prowizja, koszt kredytów, rata pożyczki, umowa pożyczki, kapitał pożyczki, pożyczkobiorca, wystąpienie zaległości, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, zobowiązanie, spóźnione twierdzenie i dowód, zwrot pożyczki, gatunek, odroczenie spłaty, ustawa o kredycie konsumenckim, określona ilość pieniędzy, przedmiotowa pożyczka, postanowienie umowy strony, pierwotna umowa, dzień wypłaty
Zobacz»

I C 669/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa pożyczki, gatunek, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, nakaz zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, parafa, spłata pożyczki, gatunek, pożyczkobiorca, potwierdzenie zwrotu, kopia umowy pożyczki, strona umowy pożyczki, przelew, kwestionowany dokument, część należności, referendarz sądowy, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, opinia biegłego grafologa, nakaz zapłaty, pozwany, podpis, potwierdzenie wpłaty, wyliczenie
Zobacz»

VIII C 554/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 5 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, pożyczkodawca, elektroniczne postępowanie upominawcze, zapłata, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkobiorca, pozwany, pożyczkodawca, tygodniowa rata, czternasty dzień, data zawarcia umowy pożyczki, pożyczka gotówkowa, przedstawiciel powodów, koszt windykacji, karteczka, elektroniczne postępowanie upominawcze, wypowiedzenie, spłata raty pożyczki, wierzytelność w stan wymagalności, dzień po dacie, zapłata, in blanco, druga umowa pożyczki, sprzeciw
Zobacz»

I C 574/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 3 stycznia 2017

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa pożyczki, kwota pożyczki, pozwany, ilość pieniędzy, zapłata, gatunek, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, kwota pożyczki, pozwany, wysokość czterokrotności stopy, ilość pieniędzy, dzień od otrzymania pisma, wysokość roszczenia, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, czterokrotność stopy lombardowej, kwoty niespłaconej, wypowiedzenie umowy pożyczki, zapłata, gatunek, wysokość dokonanej spłaty, rata pożyczki, wezwanie do zapłaty, zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy, sprzeciw od nakazu zapłaty, niespłacone pożyczki, sprzeciw
Zobacz»

I1 C 1556/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 30 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa pożyczki, gatunek, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, zoo, gatunek, sposób zwrotu, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, wydanie wyroku zaocznego, wydruku formularzy, zasada na powodzie, pozwany, pozew, wyliczenie żądania, obowiązek udowadniania, wyraz woli stron, fakt i twierdzenie, pozwana żądana kwota, ciężar udowodnienia faktów, żądanie sformułowane w pozwie, zaniechanie podejmowania, formularz umowy
Zobacz»

I C 2248/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 12 marca 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, nakaz zapłaty, ilość pieniędzy, kwota pożyczki, gatunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, nakaz zapłaty, zwrot pożyczki, ilość pieniędzy, kwota pożyczki, przedmiot świadczenia, gatunek, umówiony termin, przepis kodeksu cywilnego, zarzut od nakazów zapłaty, zarzut przedawnienia, termin zwrotu przedmiotu, sprawa na podstawie dokumentu, przyjaciel rodziny, istnienie wymagalnego roszczenia, upływ terminu zwrotu, niedokonanie zwrotu, stanowisko zawarte w pozwie, dowód nadania listu
Zobacz»

I C 2330/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 7 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, ilość pieniędzy, gatunek, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, umowa pożyczki z powodem, ilość pieniędzy, zawarcie umowy pożyczki, egzekucji należnych, zwrot pożyczki, gatunek, zobowiązanie spłaty, wynagrodzenie za udzielenie pożyczki, pozew, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy, warunek pożyczki, historia rachunku bankowego powoda, prokuratura rejonowa w słupsku, kserokopia orzeczenia, wprowadzona nowelizacja, odszkodowanie za wypadek, umowa pożyczki na piśmie, moment wniesienia pozwu
Zobacz»

X C 2747/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 19 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, ilość pieniędzy, gatunek, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, ilość pieniędzy, dokonana wpłata, gatunek, większość należności, zawiadomienie z sądu, sprawa łączy, strona w przedmiotowej sprawie, dokument na poparcie, pożyczka w ratach, zmiana stopy procentowej, wniesienie pozwów, wysokość i zasadność, stopa procentowa odsetek, pozew, przedmiotowa sprawa podstaw, jednorazowa opłata, opłata administracyjna, umowa pożyczki gotówkowej, opłata przygotowawcza
Zobacz»

I C 768/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, gatunek, określona ilość pieniędzy, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, pierwsza umowa pożyczki, spłata pożyczki, druga umowa pożyczki, sporna pożyczka, gatunek, rachunek bankowy strony, określona ilość pieniędzy, opóźnienie, historia rachunków bankowych, dług, pozwana wpłata, sprzeciw od nakazu zapłaty, świadczenie główne, spełnienie świadczenia, odsetki ustawowe, nakaz zapłaty, kasa sądu okręgowego, środek pieniężny
Zobacz»

I C 484/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 15 lutego 2018

Data publikacji: 12 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, określona ilość pieniędzy, gatunek, ilość rzeczy, pożyczkodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, weksel, pożyczkobiorca, określona ilość pieniędzy, gatunek, zamiar spłaty pożyczki, wprowadzenie w błąd przedstawicieli, zakres spłaty, uprzednie wprowadzenie, ilość rzeczy, przedstawiciel strony powodowej, strona umowy pożyczki, zamiar w celu osiągnięcia, pożyczkodawca, zabezpieczenie zwrotu pieniędzy, proces związany z wykonaniem, powództwo o zwrot pożyczki, nazwisko strony, kodeksowa definicja, kopia dowodu osobistego
Zobacz»

I C 2808/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, kwota pożyczki, ilość pieniędzy, pożyczkodawca, gatunek, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, czas nagrania, kwota pożyczki, cyfra, pożyczkobiorca, czysty druk, ilość pieniędzy, umowa pożyczki z dniem, pożyczkodawca, gatunek, wydanie przedmiotu pożyczki, pismo ręczne, podpis o treści, pozwany, zwrot pożyczki, druk komputerowy, istotny element umowy pożyczki, drukarka atramentowa, złożyć podpis, fachowy pełnomocnik w osobie
Zobacz»

I C 719/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, nakaz zapłaty, elektroniczne postępowanie upominawcze, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, kredyt, wniosek o udzielenie pożyczki, harmonogram spłaty, spłata raty pożyczki, fachowy pełnomocnik, pozwany, bank, odsetki umowne, kopia umowy pożyczki, nakaz zapłaty, historia spłaty, czterokrotność stopy lombardowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw, kapitał pożyczki, wypowiedzenie umowy pożyczki, prawda powodów, rachunek
Zobacz»

II C 959/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 października 2020

Data publikacji: 18 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, kwota pożyczki, gatunek, określona ilość pieniędzy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, kwota pożyczki, pożyczka do spłaty, bankowy numer, umowa pożyczki z dniem, oferta promocyjna, zwrot pożyczki, gatunek, całkowita kwota, określona ilość pieniędzy, legitymacja bierna, rachunek bankowy, strona powodowa, umowa pożyczki ze skutkiem, opłata serwisowa, pożyczkobiorca, fakt zawarcia pożyczki, kopia umowy pożyczki, pozwany, udzielona kwota
Zobacz»

I C 1469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa pożyczki, ilość pieniędzy, księga rachunkowa banku, pozwany, wyciąg z księgi rachunkowej, pozew, rejonowy lublin, gatunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, spłata pożyczki, ilość pieniędzy, zobowiązanie z umowy pożyczki, historia spłaty, strona powodowa umowy pożyczki, kapitał pożyczki, księga rachunkowa banku, postawienie w stan, pozwany, niespłacony kapitał, wniesienie pozwów, dowód wpłaty, wyciąg z księgi rachunkowej, pozew, rata, rejonowy lublin, gatunek, odsetka ustawowa za opóźnienie, późniejsze zarzuty
Zobacz»

I C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łowiczu

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 9 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pożyczkodawca, ilość pieniędzy, gatunek, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkodawca, monit i wezwanie, uznanie powództwa, ilość pieniędzy, wysyłka, opłata administracyjna, klient, opłata przygotowawcza, fakt zawarcia umowy pożyczki, gatunek, czynność windykacyjna, konsument, koszt przygotowania, pozwany, czas nagrania, koszt wezwań do zapłaty, zapłata, postanowienie umowy pożyczki, obsługa pożyczki
Zobacz»

I C 190/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 29 października 2019

Data publikacji: 18 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

gatunek, umowa pożyczki, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • gatunek, umowa pożyczki, teren holandii, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, środek pieniężny, pozwany środek, pozwany, konkubinat, pożyczka z obowiązkiem zwrotu, decyzja o pozostaniu, idea umowy, istnienie wierzytelności, roszczenie powódki, przedmiotowa operacja, kwota podana w pozwie, świadek, ilość i wysokość, wspólny pobyt, pożyczka w łącznej wysokości
Zobacz»

II C 287/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 21 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, kwota pożyczki, ilość pieniędzy, pożyczkodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, kwota pożyczki, rata, aneks do umowy pożyczki, nieoprocentowane pożyczki, notatka, pożyczona kwota, przesłuchanie powódki, cała kwota pożyczki, termin zwrotu, pożyczkobiorca, sposób ukrycia, ilość pieniędzy, pozorna umowa pożyczki, pożyczka na kwotę, członka najbliższej rodziny, pozew wniesiony w postępowaniu, pozorność umowy, pożyczkodawca
Zobacz»

I C 770/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa pożyczki, ilość pieniędzy, gatunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, zawarta umowa pożyczki, ilość pieniędzy, gatunek, merytoryczny argument na poparcie, spłacony kapitał, odsetki umowne, zobowiązanie wynikające z umowy, opłata za obsługę pożyczki, ustalenie wynikające z umowy, miejsce pobytów, umowa pożyczki pieniężnej, suma depozytowa, należność na poczet, całkowita wysokość, dalsze wpłaty, wynagrodzenie kuratora, zapłata cała należności, wypowiedzenie umowy pożyczki, stan opłaty
Zobacz»

XII C 1148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 5 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pełnomocnictwo rodzajowe, pozwany, cela inwestycyjna, nakaz zapłaty, zwrot pożyczki, dom mieszkalny w miejscowości, wybudowanie domu mieszkalnego, pożyczka w imieniu, termin sprzeciwu od nakazu, strona umowy pożyczki, uzyskany zysk, zawarcie umowy pożyczki, umowa pożyczki z dniem, zastępstwo inwestycyjne, sprzeciw od nakazu zapłaty, zwykły zarząd, forma aktu notarialnego, umocowanie, działalność gospodarcza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Dulnikiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Opocznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosława Makowska
Data wytworzenia informacji: